מדד המחירים לצרכן

אחוז השינוי ברמה החודשית והשנתית

ניווט מהיר וחכם - הגיעו מהר יותר למה שאתם רוצים ומחפשים

מדד המחירים לצרכן 2024 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 2024-
דצמברטרם פורסם
נובמברטרם פורסם
אוקטובר טרם פורסם
ספטמבר טרם פורסם
אוגוסט טרם פורסם
יוליטרם פורסם
יוניטרם פורסם
מאיטרם פורסם
אפריל טרם פורסם
מרץטרם פורסם
פברואר0.4%
ינואר0.0%

מדד המחירים לצרכן 2023 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20233.0%
דצמבר0.1%-
נובמבר0.3%-
אוקטובר 0.5%
ספטמבר 0.1%-
אוגוסט 0.5%
יולי0.3%
יוני0.0%
מאי0.2%
אפריל 0.8%
מרץ0.4%
פברואר0.5%
ינואר0.3%

מדד המחירים לצרכן 2022 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20225.3%
דצמבר0.3%
נובמבר0.1%
אוקטובר 0.6%
ספטמבר 0.2%
אוגוסט 0.3%-
יולי1.1%
יוני0.4%
מאי0.6%
אפריל 0.8%
מרץ0.6%
פברואר0.7%
ינואר0.2%

מדד המחירים לצרכן 2021 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20212.8%
דצמבר0.3%
נובמבר0.1%-
אוקטובר 0.1%
ספטמבר 0.2%
אוגוסט 0.3%
יולי0.4%
יוני0.1%
מאי0.4%
אפריל 0.3%
מרץ0.6%
פברואר0.3%
ינואר0.1%-

מדד המחירים לצרכן 2020 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20200.7%-
דצמבר0.1%-
נובמבר0.2%-
אוקטובר 0.3%
ספטמבר 0.1%-
אוגוסט 0.0%
יולי0.2%
יוני0.1%-
מאי0.3%-
אפריל 0.3%-
מרץ0.4%
פברואר0.1%-
ינואר0.4%-

מדד המחירים לצרכן 2019 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20190.6%
דצמבר0.0%
נובמבר0.4%-
אוקטובר 0.4%
ספטמבר 0.2%-
אוגוסט 0.2%
יולי0.3%-
יוני0.6%-
מאי0.7%
אפריל 0.3%
מרץ0.5%
פברואר0.1%
ינואר0.1%-

מדד המחירים לצרכן 2018 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20180.8%
דצמבר0.3%-
נובמבר0.3%-
אוקטובר 0.3%
ספטמבר 0.1%
אוגוסט 0.1%
יולי0.0%
יוני0.1%
מאי0.5%
אפריל 0.4%
מרץ0.3%
פברואר0.1%
ינואר0.5%-

הצטרפו למגזין הנדל"ן של הקליקה

0 +

חברות וחברי קהילה!

נהנים מתכנים איכותיים ששווים הרבה כסף!

דילוג לתוכן