מדד מחירי הדירות

אחוז השינוי ברמה החודשית והשנתית

ניווט מהיר וחכם - הגיעו מהר יותר למה שאתם רוצים ומחפשים

מדד מחירי הדירות 2024 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 2024-
דצמברטרם פורסם
נובמברטרם פורסם
אוקטוברטרם פורסם
ספטמברטרם פורסם
אוגוסטטרם פורסם
יוליטרם פורסם
יוניטרם פורסם
מאיטרם פורסם
אפריל0.8%
מרץ0.9%
פברואר0.9%
ינואר1.0%

מדד מחירי הדירות 2023 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20230.2%-
דצמבר1.2%
נובמבר0.7%
אוקטובר0.2%-
ספטמבר0.1%-
אוגוסט0.1%-
יולי0.2%-
יוני0.2%-
מאי0.6%-
אפריל0.5%-
מרץ0.2%-
פברואר0.0%
ינואר0.0%

מדד מחירי הדירות 2022 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 202214.7%
דצמבר0.2%
נובמבר0.1%
אוקטובר0.3%
ספטמבר1.0%
אוגוסט1.1%
יולי1.8%
יוני1.4%
מאי2.1%
אפריל1.6%
מרץ1.0%
פברואר1.6%
ינואר1.6%

מדד מחירי הדירות 2021 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 202113.1%
דצמבר2.1%
נובמבר1.7%
אוקטובר1.4%
ספטמבר0.8%
אוגוסט0.4%
יולי1.2%
יוני1.2%
מאי0.5%
אפריל0.8%
מרץ1.3%
פברואר0.8%
ינואר0.2%

מדד מחירי הדירות 2020 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20204.0%
דצמבר0.6%
נובמבר0.9%
אוקטובר0.9%
ספטמבר0.3%
אוגוסט0.1%
יולי0.0%
יוני1.0%
מאי0.3%
אפריל0.7%-
מרץ0.1%-
פברואר0.1%
ינואר0.5%

מדד מחירי הדירות 2019 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20194.2%
דצמבר0.6%
נובמבר0.1%
אוקטובר0.5%
ספטמבר0.5%
אוגוסט0.1%-
יולי0.3%
יוני0.1%-
מאי0.3%
אפריל0.5%
מרץ0.3%
פברואר0.3%
ינואר0.9%

מדד מחירי הדירות 2018 טבלה לפי חודשים

חודששינוי
סך הכל שינוי לשנת 20181.0%-
דצמבר0.2%-
נובמבר0.1%-
אוקטובר0.2%-
ספטמבר0.2%-
אוגוסט0.2%-
יולי0.6%-
יוני0.3%
מאי0.7%
אפריל0.1%-
מרץ0.1%
פברואר0.1%-
ינואר0.4%-

הצטרפו למגזין הנדל"ן של הקליקה

0 +

חברות וחברי קהילה!

נהנים מתכנים איכותיים ששווים הרבה כסף!

דילוג לתוכן